ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-21

Temporarily disconnected

May not able to online for a while. Moving to London today, 10:30am.

อาจจะออนไลน์ไม่ได้ระยะนึง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

No comments: