ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-08

The Scottish Parliament

Tomorrow, October 9, 2004, there'll be an opening ceremony of the new Scottish Parliament buildings at Holyrood. See parliament homepage in Scots.

At the same time, there'll be a demonstration, run by the Scottish Republican Socialist Movement, for Scottish independence at Carlton Hill.

Of related topic, here is the Lord Fraser's report on the construction of the new parliament buildings -- the Holyrood Inquiry.

Scotland the Brave!

No comments: