ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-09-29

Open Source Java Speech

"Sphinx-4 is a state-of-the-art speech recognition system written entirely in the Java programming language. It was created via a joint collaboration between the Sphinx group at Carnegie Mellon University, Sun Microsystems Laboratories, Mitsubishi Electric Research Labs (MERL), and Hewlett Packard (HP), with contributions from the University of California at Santa Cruz (UCSC) and the Massachusetts Institute of Technology (MIT)."

"FreeTTS is a speech synthesis system written entirely in the Java programming language. It is based upon Flite: a small run-time speech synthesis engine developed at Carnegie Mellon University. Flite is derived from the Festival Speech Synthesis System from the University of Edinburgh and the FestVox project from Carnegie Mellon University."

No comments: