ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-09-08

I am a lipid.

Lipid
You are a lipid. You know whom you like and whom
you hate, and you like hanging out with people
who think like you do. People who disagree with
you annoy you to no end. You either love
Abercrombie and Fitch or you despise it, but
there's no middle ground. You're polar.

Which Biological Molecule Are You?
brought to you by Quizilla

3 comments:

Gowza said...

Enough of Material Engineering -"-

Gowza - Just did a material mid-semester test today. :(

fon said...

Sawasdee ka! I like last life in the universe, too... It's nice to find another Thai person also studying linguistics ka! But I'm in Australia... ;)

Oa said...

Just drop by to say.. I'm water :)