ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-09-28

Exactly a year.

28 Sep 2003, last year. I was arrived here, via Edinburgh Turnhouse

28 Sep 2004, today. Looking for a turning point.


New Green Day album, American Idiot.

Thinking of my friend/ex-flatmate, Eak (screen name: Brainless in SF). Now he should be somewhere around SF; doing things he loves, animation.


Will make a call to P'Ton now.

2 comments:

Unknown said...

ปีหนึ่งผ่านไปเร็วจัง.

Anonymous said...

A song for u.

"Good Riddance (Time Of Your Life)"

Another turning point, a fork stuck in the road.
Time grabs you by the wrist, directs you where to go.
So make the best of this test, and don't ask why.
It's not a question, but a lesson learned in time.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

So take the photographs, and still frames in your mind.
Hang it on a shelf in good health and good time.
Tattoos of memories and dead skin on trial.
For what it's worth, it was worth all the while.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.

:dude