ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-08-05

Linux Registry Project

น่าสนใจ แต่ท่าทางจะต้องเปลี่ยนกันขนานใหญ่ app ต่างๆ ถ้าจะใช้กันจริงๆ

No comments: