ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-10

Thesis

from P'Au's website:

Thesis derives from the Greek for place in the sense
that it is something you wish to argue,
a position that you wish to maintain.

Research is based on an open system of thought
in order to find out something you don't know.

-- E. Phillips and D. Pugh

No comments: