ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-05

open document format

ของเก่า ขอเล่าใหม่อีกรอบ (ในบล็อก)

1dok.org is an initiative by European Union to develop and standardize the document formats. It is based on the OASIS Open Office XML Format, which itself based on the OpenOffice.org XML File Format.

June 03, 2004, Pavel Janik, an OpenOffice.org developer, blogged:
EU eGovernment policy-makers encourage the uptake of open document formats

good reads:
.intro -- Thinking XML: The open office file format
.in-depth -- OpenOffice.org XML Essentials—Using OpenOffice.org’s XML Data Format

No comments: