ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-03

Cola Ads

2 reds for 1 blue

3 comments:

Beamer User said...

เก่ามากแล้วนิน้อง

bact' said...

T-T เพิ่งได้มาอ่ะครับ

Gowza said...

wht??