ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-06

Stallman

เพิ่งได้เมลตะกี้ Richard Stallman จะมาพูดที่มหาลัย The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System 3pm, Thursday 27 May 2004 George Square Lecture Theatre Richard Stallman will speak about the goals and philosophy of the Free Software Movement, and the status and history the GNU operating system, which in combination with the kernel Linux is now used by tens of millions of users world-wide. ถ้าไม่ลืม จะเข้าไปฟัง

1 comment:

Anonymous said...

คุณสตอลแมนจะมาพูดที่ โรงเรียน นานาชาติ KIS เขตห้วยขวางครับ เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 30 ต.ค 2552