ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-13

FreeCache

/. reported: "Freecache from the Internet Archive aims to bring easy to use distributed web caching to everyone. If you've a file that you think will be popular, but far too popular for your isp's bandwidth limits, you can just serve it as http://freecache.org/http://your.site/yourfile instead of the traditional http://your.site/yourfile ..." Cool, eh?

No comments: