ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-14

ศาสนา อำนาจ วิทยาศาสตร์

คุยกันยาว ใน blog ของมาร์ค เริ่มจาก Passion of Christ ไปถึง Foundation ลากย้อนมาเรื่อง วิทยาศาสตร์ กดที่หัวข้อ เพื่ออ่าน ---- ฐานทางสังคมของวิทยาศาสตร์ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ หน้า 6 มติชน 19 มี.ค. 2547

No comments: