ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-04-16

average man

Just finished another exam,
Speech Processing 1.

It's ok.

I'm quite an average person during this period of time.
Normally, I hate to be "average", but I know that I can't be good in everything.
Examination is the one.

Waiting .. wishing every exams finished very soon.
Just want to start on the master project work
(if they allow me to do so na' na .. just depends on the exam result).

Wo.

No comments: