ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2010-01-24

Thai-Style Sufficient Human Rights #amessinthailand

ขอยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นได้จากนโยบายที่ให้มีการเรียนฟรีและเบี้ยยังชีพเป็นต้น

— ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ, 2553

เจ๋งเป้ง

Human Rights Watch ประเทศไทย: สิทธิมนุษยชนถดถอยอย่างหนักในปี 2552, บัวแก้วเตรียมแจงกรณีฮิวแมนไรท์วอทช์ ยันข้อมูลไม่ตรงความจริง

technorati tags: , ,

1 comment:

akedemo said...

อ๋อ รัดถะบานโจรที่แท้เป็นห่วงสิทธิมนุษยชนของประชาชน เข้าใจแล้วว่าทำไม ICT ถึงหน้าด้านพยายามจะติด sniffer ให้ได้

โดนเค้าด่ายังไม่สำนึก ขอมอบสำนวนจากใจให้รัดถะบานโจรปล้นประชาธิปไตยชุดนี้
คนดีแก้ไข คนจังไรแก้ตัว(หน้าด้านๆ)