ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-02-02

Sociology+Anthropology activities calendar

สำหรับคนที่สนใจงานเสวนา สัมมนา บรรยาย ประชุมวิชาการ พูดคุย ดูหนัง ศิลปะ นิทรรศการ ท่องเที่ยว ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวรรณกรรมวิจารณ์ ลองใช้ปฏิทิน Soc-Ant Cafe นี้ดูครับ (เป็น Google Calendar)


แถม (โฆษณา)

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา
ปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 1)

รับสมัครผ่านทางเว็บไซด์
http://www.reg.tu.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.socio.tu.ac.th/
(ใครใช้ Firefox เปิดดู โปรดทำใจล่วงหน้า :( )

หรือสอบถามได้ที่ คุณวิชัย แสงดาวฉาย
โทร 0-2613-2809, 0-812-558-607

(ใบปิดประชาสัมพันธ์ [pdf])


แถมอีก

random self-quote of the day

“สังคมมีแนวโน้มที่จะจัดเรื่องที่กระอักกระอ่วนไม่รู้จะจัดการยังไง ให้เป็น “อาชญากรรม” เพื่อจะได้มีความชอบธรรมในการกำจัดมันออกไปได้”

technorati tags: , ,

No comments: