ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-11-08

งามต่างมุม : เสวนาในวาระเกษียณราชการ อู่ทอง โฆวินทะ

ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “งามต่างมุม”

เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อู่ทอง โฆวินทะ ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “งามต่างมุม” โดย

  • รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.สายัณห์ แดงกลม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12.45 - 16.00 น.
ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
โทร. 0-2613-2610

http://www.tuphilre.net/

technorati tags: , ,

1 comment:

Anonymous said...

หวัดดีพี่ จำกันได้ป่าวเนี่ย..

เต๊นท์เอง เพื่อนม่อน ที่วันนั้นไปบุกถึงบ้าน

ส่วนเรื่องงานน่าสนใจดี ส่วนตัวชอบงานเขียนของอ.ชูศักดิ์อยู่เปนทุน แต่...คงไม่ได้ไป ฮ่าๆ


ปล.(อาจจะ)เจอกันที่Readcamp..