ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-04-14

install Python alternatives

สวัสดีปีใหม่ — 12-14 เม.ย. ผมและเพื่อน ๆ อยู่ที่ Thai Firefox L10n sprint

po2moz ใช้กับ Python 2.5 ไม่ได้ ต้องเป็นรุ่นต่ำกว่านั้น

ลง Python (และโปรแกรมอื่น ๆ) หลาย ๆ รุ่นในเครื่อง และวิธีตั้งค่ารุ่นปริยาย

ลงที่รุ่นที่อยากได้

apt-get install python2.4

บอกเครื่อง ว่าเรามีหลายรุ่นนะ

update-alternatives --install /usr/lib/python python /usr/lib/python2.3 9
update-alternatives --install /usr/lib/python python /usr/lib/python2.4 5
update-alternatives --install /usr/lib/python python /usr/lib/python2.5 1

(--install ลิงก์คำสั่งปริยาย ชื่อคำสั่ง ลิงก์ไปหารุ่นที่ระบุ ลำดับความสำคัญ)

จากนั้นก็เลือกรุ่นที่อยากใช้

update-alternatives --config python

จะเมนูขึ้น เลือก


เอามาจาก Ubuntu Forums อีกแล้ว


*** ในเวลาเดียวกันนี้ ที่ IRC ห้อง #tlwg irc://irc.linux.in.th#tlwg ก็มี OSS glossary sprint ด้วย — จัดการเก็บกวาด คลังศัพท์กลาง Glossary for Open Source Software ไปแจมกันได้

รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการแปล/localization ดูได้ที่ l10n.opentle.org

technorati tags: , ,

1 comment:

bact' said...

ถ้าจะเปลี่ยนของ Java ก็

sudo update-alternatives --config java