ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-03-14

Rename USB drive on Linux

It is this difficult to rename a usb drive on Ubuntu/Linux! (and you also need different labeler tool for different file system... well, ...)

ซื้อแฮนดี้ไดร์ฟมาใหม่ (8GB 1,500 บาท เดินถัดไปอีกไม่กี่ร้าน 1,200 บาท .. แบบเดียวกันเป๊ะ!! — ราคาของในมาบุญครองมันมั่วจริง ๆ) จะฟอร์แมตของเดิม ที่รก ๆ และมีชื่อไดเรกทอรีประหลาด ๆ ที่ลบไม่ได้ (runauto...) งมหาอยู่นาน ทั้งใน mkdosfs ทั้งใน parted/gparted - ไม่เจอ

สุดท้ายไปเจอในเน็ต โห ต้องเล่นท่ายาก

ปรากฎว่า แต่ละระบบไฟล์ จะใช้โปรแกรมในการเปลี่ยนชื่อไม่เหมือนกัน เช่น FAT ใช้ mtools, NTFS ใช้ ntfsprogs, ext2/3 ใช้ e2label, ...

ผมใช้เป็น FAT32 ก็ต้องลง mtools (sudo apt-get install mtools)
แล้วใช้โปรแกรมชื่อ mlabel ในการเปลี่ยนชื่อ ประมาณนี้:

sudo mlabel -i /dev/sdd1 ::GO-BACT

เปลี่ยน /dev/sdd1 เป็น device ที่จะเปลี่ยน (ใน Ubuntu ลอง ls /dev/disk ดูได้)
เปลี่ยน GO-BACT เป็นชื่อที่อยากได้

เสียบครั้งต่อไป ก็จะแสดงเป็นชื่อใหม่ละ

technorati tags: , ,

No comments: