ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-03-01

Market on Rails

งงไปเลย ตลาดรถไฟ! ... emergence, innovative land use, intensively-shared space

[ ผ่าน ThaiBB ]

technorati tags: ,

1 comment:

Anonymous said...

แหม... ทำไปได้
แต่เขาเก็บกันเร็วดีนะ