ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-01-11

Ecoinformatics

เพิ่งเคยได้ยิน Ecoinformatics

Ecology + Informatics

คำนวณ วิเคราะห์ ข้อมูลจากธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา/จัดการ/รักษาสิ่งแวดล้อม

ใครสนใจทำด้านนี้ ตอนนี้ที่ Eco-Informatics Summer Institute เค้ามีทุนให้ไปอบรมอยู่

[ ลิงก์ ecoinformatics.org | ผ่าน kindml ]

technorati tags: , , ,

No comments: