ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-01-03

2008 is here

สวัสดีปีใหม่ 2551 ครับ :)

ก็ขอให้ทุกอย่างในบ้านเมืองของเราราบรื่นไม่ถูกแทรกแซง
ทุกคนมีความสุขความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ
ขอให้เศรษฐกิจดี มีงานทำ ไม่ถูกโกงเบียดเบียน
เบิกบานถ้วนหน้าโดยเสมอภาคกันตลอดทั้งปีครับ :)
ขึ้นเหนือล่องใต้ ไปไหนมาไหนก็ขอให้สนุก มีเสรีภาพ มีอิสระกับชีวิตของตัวให้เต็มที่
ใครยังเรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้เรียนเก่ง ๆ ส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากเรียน(อีก) ก็ให้มีโอกาสได้เรียนตามกำลังความสามารถกันทุกคนครับ :)

อยู่ดี กินอร่อย นอนอุ่น ยิ้มสนุก ทั้งปี 2551 นี้ครับ

(ส่วนหนังสือที่เคยสัญญากันไว้ จะรีบส่งภายในกลางเดือนนี้นะคร้าบ :D – ส่งให้ทุกคนเลยละกัน ขอบคุณครับ)

technorati tags: , ,

No comments: