ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-11

Thammasat University international students 2006-2007

ทดสอบความรู้ HTML table — Tables in HTML documents, HTML 4.01 (W3 Recommendation)
นอกจากตัวนี้แล้ว ก็ยังมี Tables modules ใน XHTML2 (W3C Working Draft) และ Tabular data ใน HTML 5.0 (working draft) ที่อ่านแล้ว งง เอาไว้ก่อน - -"

และในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติจัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์” เราก็จะเอาข้อมูลนักศึกษานานาชาติของมธ.มาเล่นกัน — Data taken from TU's Office for International Affairs


Table 1. Number of international students by field of study
Organization/Field of study Number of students
Total (17 fields of study) 309
Office of International Affairs 90
Thai Studies (TS) 90
Commerce and Accountancy 89
Business Administration (BBA) 87
Finance (MIF) 1
Marketing (MIM) 1
Sirindhorn International Institute of Technology 71
Communication 14
Civil Engineering 13
Common and Graduate Studies 10
Management Technology 9
Mechanical Engineering 9
Chemical Engineering 8
Industrial Engineering 8
Economics 23
Economics (BE) 23
Political Science 20
International Relations (MIR) 20
Liberal Arts 12
British and American Studies (BAS) 11
Southeast Asian Studies (SEAS) 1
Engineering 4
Civil Engineering 2
Mechanical Engineering 2

Table 2. Number of international students by continents
Continent Number of students
Americas 128
Belize, Canada, Mexico, USA
Europe 110
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Asia 65
Bangladesh, Burma, Cambodia, China, Egypt, India, Laos, Malaysia, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam
Oceania 5
Australia
Africa 1
Morocco

Table 3. Top 10 countries of where international students came from
Country Number of students
USA 112
Japan 24
Denmark 21
Germany 21
France 15
Sweden 13
Canada 12
Finland 11
Taiwan 11
Norway 7

ป.ล. [HTML table] เพิ่งรู้ว่า table มี tbody ได้หลายอัน และ tfoot ต้องมาก่อน tbody (ซึ่ง make sense เพราะตัวรับข้อมูลควรจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตารางให้ครบทั้งหมดก่อน ก่อนจะรับข้อมูล tbody ที่เหลือ ซึ่งอาจจะใหญ่มาก ๆ) — ลองกดดูซอร์สโค้ด

technorati tags: , , ,

No comments: