ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-19

ISO 11940 - Transliteration of Thai

ระหว่างหาข้อมูลแก้บั๊ก Thai (URL) romanization ใน DokuWiki (ซึ่งที่แลบกำลังจะเปลี่ยนไปใช้) ก็ไปเจอนี่

ISO 11940 - Transliteration of Thai

เขาใช้ตัวอักษรละตินเป็นพื้น แล้วก็มีขีดโน่นขีดนี่เพื่อแยกย่อยตัวอักษรลงไปอีก หน้าตาก็จะประมาณตัวละตินที่ใช้เขียนภาษาเวียดนาม หรือตุรกี ทำนองนั้น

ISO 11940

เท่าที่ดู ISO 11940 นี่ เป็นการถอดรูปตัวสะกด ไม่ใช่การถ่ายเสียงอ่าน เช่น (ตัวอย่างจากวิกิพีเดีย):
[ถ่ายเสียงตามราชบัณฑิตฯ ← เขียนด้วยตัวอักษรไทย → ถอดรูปตาม ISO 11940]

Phasa Thai ← ภาษาไทย → p̣hās̛̄āịthy

Chiang Mai ← เชียงใหม่ → echīyngıh̄m̀

ดูแล้วเพี้ยน ๆ ดี - -"

CLDR ก็เอามาตรฐาน ISO 11940 นี้ไปปรับใช้เหมือนกัน

technorati tags: , , ,

No comments: