ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-29

Hong Kong InnoCentre

InnoCentre is a Hong Kong one-stop shop for innovations and creativities.

The InnoCentre is jointly run by Hong Kong Science & Technology Parks and Hong Kong Design Centre. It aims to cultivate a cluster of high-value added design activities among design professionals and user industries.

Services that will be provided, including:

  • grade A office for small and medium design companies
  • design incubation programme for start-up companies
  • education, training and professional development
  • exhibitions, seminars and workshops
  • a resource centre

The InnoCentre is located at
72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong

Give-away HK design links:

But, oh, well, in Thailand, you know it, they're going to scale-down its design center, TCDC. Wow.

Save TCDC !

[ link DesignSmart Initiative ]

technorati tags: , ,

1 comment:

anpanpon :P said...

คิดถึง tcdc เนอะ !!