ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-02

correct! government! thailand!

รัฐบาลไทยยุคไอซีที ทำอะไรก็ถูกไปหมด

เพราะมีเว็บนี้ครับ

correct.go.th

ถ ถะ ถะ ถะ ถูกต้องนะคร้าบบบบ!!!

:P

technorati tags: , ,

No comments: