ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-08-03

JPF - Java Plugin Framework

Java Plugin Framework จะช่วยให้เราสามารถโหลดไลบรารีเข้า/ออก ได้ตามต้องการ/เฉพาะเวลาที่ต้องการใช้ ทำให้ประหยัดหน่วยความจำ นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถจัดการไลบรารีได้สะดวกขึ้น

technorati tags:

No comments: