ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-06

SWSE - Semantic Web Search Engine

เสริชเอนจินสำหรับ Semantic Web
SWSE

SWSE ออกเสียงเหมือน “swishy”
โลโก้เป็นรูปเข็มทิศสองอัน ชี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และตะวันออกเฉียงใต้ (SE)

ทำลายสถิติโลก - สามารถค้นคำตอบจากประโยค RDF จำนวน 7 พันล้านประโยค ได้ภายในเสี้ยววินาที

The Semantic Web Search Engine developed at DERI is able to answer queries with more than 7 billion RDF statements in fractions of a second - the largest number reported so far anywhere in the world. An RDF statement is the entity that makes the Semantic Web semantic. Possible application areas include Social Network Applications and Analysis, eHealth applications, Web Search, location based services, and financial searches.

พัฒนาโดย DERI Galway ไอร์แลนด์ - รายละเอียด [PDF]

[ผ่าน The Register]

technorati tags: ,

No comments: