ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-16

nature calls

ฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว

แต่คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหม?
ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก :)

No comments: