ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-24

The $25,000,000,000 Eigenvector

บทความอธิบาย พีชคณิตเส้นตรง พีชคณิตเชิงเส้น สิ่งสำคัญของอัลกอริธึม PageRank ของ Google, โดย Kurt Bryan

The $25,000,000,000 Eigenvector: The Linear Algebra Behind Google, in the Education section of the August 2006 issue of SIAM Review. This is a paper I wrote with Tanya Leise at Amherst College. It gives an undergraduate-oriented explanation of the beautiful and simple linear algebra that lies behind an important facet of Google's PageRank algorithm. The page has some demo code.

[ผ่าน siit.net]

update 2007.05.25: แก้จาก “พีชคณิตเส้นตรง” เป็น “พีชคณิตเชิงเส้น” - ขอบคุณ พ่อหมาอ้วน

technorati tags:

2 comments:

Beamer User said...

น่าจะเป็นพีชคณิตเชิงเส้นนะครับ

bact' said...

โอ่ะ
นั่นน่ะสิ เราก็ว่า ทำไมเสิร์ชแล้วไม่เจอ

ภาษาอังกฤษอ่อนแอ
ภาษาไทยอ่อนด้อย - -"