ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-24

The page cannot be found

ที่วันก่อนแนะนำเว็บรวมพจนานุกรมไป
http://www.se-ed.net/r3dic/

เมื่อวานเข้าไม่ได้แล้วอ่ะ (ไ10ท แจ้งมา)

T-T-

มันอะไรฟะเนี่ย โลกใบนี้

No comments: