ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-13

happy new year!

(traditional Thai New Year)

สวัสดีปีใหม่!!

ดูทีวีตะกี้ ข้าวสารกำลังสนุก เชียงใหม่ก็ด้วย

ฮ่องกงก็น่าจะดีนะ

ออกจากบ้านไปเปียก ๆ หน่อยดีกว่า :)

technorati tags: ,

No comments: