ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-05

graffiti - built environment

Bombing Modernism: Graffiti and its relationship to the (built) environment, Core77, Amos Klausner

กราฟฟิตี กับ สิ่งแวดล้อม(ปลูกสร้าง)

[via anpanpon]

technorati tags: ,

No comments: