ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-04

fringer for fringer

รู้จัก (ทุนนิยมของ) “คนชายขอบ” (fringer) :D

ทุนนิยมเพื่อคนชายขอบ ของผู้หญิงพูดเร็ว ‘สฤณี อาชวานันทกุล’
ผู้จัดการออนไลน์ 3 เม.ย. 2550

[ผ่าน vmlinix ใน fringer.org]

technorati tags:

No comments: