ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-21

Petition: To support Thai language in iPod

ใครอยากได้ภาษาไทยในไอพ็อด ช่วยไปลงชื่อ จากนั้นช่วยกัน Digg หน่อย

All Thai iPod users, let's sign this petition to have Thai support in iPod, and then let's Digg this! ;)

via POAKPONG.com

technorati tags: , ,

No comments: