ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-22

iPod Suffer - Apple ignores requests to have Thai language support in iPod

For years, Thai iPod users suffer from being unable to read any Thai text on their iPod (song info, contacts, notes, all), as all Thai characters will gone blanked. This is effectively rendered all their pods into a Shuffle one, you can't choose anything. For more than a year, Apple totally ignoring requests to have Thai language support in iPod :(

read more | digg this!

1 comment:

POAKPONG said...

เย้ๆ ขอบคุณคร้าบ ~