ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-16

YouSex

(พักนี้มีแต่วีดิโอ :P ไม่ค่อยได้เขียนเลย)

ซื้อถุงยาง จะอายทำไม, แคมเปญจาก ยูเซ็กส์

technorati tags: ,

6 comments:

veer said...

อาจเพราะซื้อ performa หรือเปล่า?

girl friday said...

วีร์ วีร์
อะไรเหรอ performa

bact' said...

น้ำมันหล่อ-ลื่น ไง

PTT Performa

veer said...

girl friday: performa ของ Durex เป็นถุงยางแบบมียาชา ทำให้ฝ่ายที่สวมเสร็จช้าลง (เพราะฝ่ายที่สวมรู้สึกน้อยลง)

veer said...

bact': มันจะทำปฎิกิริยากับ ยางพารา หรือเปล่า?

girl friday said...

โห ล้ำลึกมาก แต่ว่า ถ้าชานานๆ ก็แย่น่ะซี :S