ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-03

You are what you read

YouAreWhatYouRead บล็อกมีมุม
อ่านหนังสือ ทำอาหาร ฟังเพลง วิทยาศาสตร์ โอเพนซอร์ส

technorati tags: , ,

No comments: