ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-08

TK Park @ Yala

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกในภูมิภาค (ของกรุงเทพอยู่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8)

เป็นหนึ่งในผลงานบางอย่างของรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ผมชอบ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วย งานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้คำนึงถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และข้อมูลในรูปแบบอุทยาน การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในภูมิภาค จึงได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อุทยานการเรียนรู้โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดพื้นที่เป้าหมายภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ยะลา เชียงใหม่ มหาสารคามและชลบุรี ซึ่งแต่ละแห่งจะเป็นเสมือนแม่ข่ายทางปัญญาที่จะช่วยถ่ายทอดบทเรียนการ จัดการเรียนรู้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้บริบท วัฒนธรรมและความสนใจที่สอดคล้องกัน

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา จะเป็นสถานที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคที่แล้วเสร็จและสามารถ เปิดให้บริการได้เป็นแห่งแรก และจะกลายเป็นต้นแบบให้ภาคอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งทางด้านการจัดตั้งในระยะแรก และการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยความร่วมมือระหว่าง สอร. และเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีต้นทางความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่า ห้องสมุดมีชีวิตที่บูรณาการการเรียนรู้จากหนังสือ เพลง เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรม จะเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

technorati tags: ,

2 comments:

Anonymous said...

รู้จัก blog tag หรือเปล่า รู้ไม่รู้ แต่ตอนนี้โดน blog tag แล้วนะ หุหุ เข้ามาอ่านที่บลอกเราว่ามันคืออะไร ถ้าไม่รู้ แต่เราว่าน่าจะรู้แล้วนะป่านนี้

bact' said...

แท็กสวนกันซะงั้นอ่ะพี่ :P

http://bact.blogspot.com/2007/01/blog-tag.html