ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-06

SIIT News, December 2006

SIIT News, Vol. 11, No. 4, December 2006
a quarterly newsletter of Siridhorn International Institute of Technology, Thammasat University

highlights:

  • Further cooperation with Japanese universities, organizations
  • Faculty member receives the excellent paper award
  • Two articles by faculty member listed as ScienceDirect's Top 25 Most Downloaded
  • Alumni/students got Japanese government scholarships, Erasmus Mundus scholarship, etc.
  • Faculty promotion, New faculty members, Visiting faculty members, Exchange students

technorati tags: ,

No comments: