ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-02

Person of the Year 2549 - "You"

กาแฟดำ: สำหรับผมคนไทยทุกคนคือ “บุคคลแห่งปี” 2549

นิตยสาร "ไทม์" ประกาศให้ "คุณ" (You) เป็น "บุคคลแห่งปี" ในความหมายที่ว่าทุกคนต่างก็ล้วนมีส่วนทำให้โลกได้กลายเป็นสนามใหญ่ของ เทคโนโลยีโดยเฉพาะการส่งข่าว ภาพ และความเห็นของชาวบ้านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกันอย่าง ง่ายดาย คล่องแคล่ว และสร้าง "พลังใหม่" สำหรับประชาชนชาวโลก

"คุณ" ในที่นี้หมายถึงเราท่านทั้งหลาย ที่ล้วนมีบทบาทในการทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสนามแห่งความรู้ ความเห็น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเห็นกันอย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่อง

ทำให้ผมคิดว่า "บุคคลแห่งปี" ของไทยสำหรับปีที่เพิ่งผ่านมาก็คือ "คุณๆ ทั้งหลาย" ที่เป็นคนไทยและได้แสดงบทบาทของการเป็น "ประชาชนผู้ร่วมรับผิดชอบบ้านเมือง" อย่างกว้างขวาง อิสระ และต่อเนื่องเช่นกัน

"คุณ" คนไทยทั้งหลายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองในช่วงปี 2549 อย่างคึกคักและต่อเนื่องย่อมมี "พลัง" สูงสุดของสังคม

20 มกรา นี้ ไปร่วม “เทศกาลคุณ ๆ” (YouFest) ตอน “สื่อคุณ ๆ” (YouMedia) กัน ;)

พร้อมกันนี้ ขอเสนอ “ท่อนฮุค” ของงานได้มะ ? ...

“You+Me+Idea = YouMedia”

ยูมีไอเดีย ไอก็มีเรื่องเล่า เขาก็มีของดี มีดี มีเดีย เว้ มั่วกันไปหมดแล้ว ไอไอยูยูมีมีไอเดียไอเดีย... :P

เอ๊ะ YouMedia แบบนี้เท่ากับ Wedia ป่ะ ? คุณ กับ ผม ก็เป็น เรา ใช่มะ ? :)
ตัว M กลับหัว ก็เป็น W, me we ...

มีความเป็นไปได้ไม่จำกัด แล้วแต่จะรับรู้ จะมอง จะคิด เล่น ทำ ขอให้มีพื้นที่เถอะ

ใช่ไหม “คุณ” :)

technorati tags: , ,

4 comments:

Arthuran said...

เห็นหัวข้อแล้วอยากฟังมากครับ

ต้องลงทะเบียนก่อนป่าวครับ?

jittat said...

เจ๋งๆ

bact' said...

ไม่ต้องลงทะเบียนครับ มาเลย

Anonymous said...

คิ ได้ ไง