ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-27

Cameraphone Reports, Tags and Labels, Censorship Code of Conduct

ลิงก์ที่ดองไว้หลายวัน ยังไม่ได้อ่านเลย

  • NYC 911 to Accept Cellphone Pics and Video — จารย์มะนาวน่าจะสนใจ พลเมืองในฐานะหูตาของผู้รักษากฎหมาย .. ไว้อีกหน่อยถ้ามีกล้องมือถือจับภาพ "พับเล็ก ๆ" ตามสี่แยกได้ คงสนุก
  • Labels Not Tags, Says Google — มันต่างกันยังไง ? ฉลาก? กะ ป้าย? - -"
  • Microsoft, Google Agree to NGO Code of Conduct — เกี่ยวกะเรื่องเซ็นเซอร์ ไมโครซอฟต์กะกูเกิลจะร่วมกันร่างแนวทางปฏิบัติในการเรื่องการเซ็นเซอร์

technorati tags: , , , , ,

No comments: