ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-23

5 Eclipse Plugins for Discovering Bad Code

Improving code with Eclipse plugins — developerWorks แนะนำ 5 ปลั๊กอิน สำหรับ Eclipse ที่จะช่วยหา “โค้ดแย่ ๆ” ให้คุณ

  • (ชื่อ — ใช้สำหรับตรวจสอบ/ตรวจหา... — Plug-in update URL)
  • CheckStyle — มาตรฐานการเขียนโค้ด (รูปแบบ, ชื่อ ฯลฯ) — http://eclipse-cs.sourceforge.net/update/
  • Coverlipse — ความครอบคลุมของชุดทดสอบ — http://coverlipse.sourceforge.net/update
  • PMD — โค้ดที่อาจจะเป็นบั๊ก ที่ไม่ถูกเรียกใช้ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่ซับซ้อนเกินจำเป็น ที่เหมือนกัน (จากการลอกแปะ) — http://pmd.sourceforge.net/eclipse/
  • JDepend — package dependency — http://andrei.gmxhome.de/eclipse/
  • Metrics — ความซับซ้อนของโค้ด — http://metrics.sourceforge.net/update

อ่านคำอธิบายโดยละเอียดได้ในบทความข้างต้น

[ลิงก์ developerWorks | ผ่าน OSNews]

technorati tags: , , ,

No comments: