ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-09

Lanna Font 2

เว็บตั๋วเมือง
เป็นเว็บที่สอนอ่านเขียน “ตั๋วเมือง” (อักษรเขียนที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนของไทย) รวมทั้งวิธีการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ด้วย มีฟอนต์ให้ดาวน์โหลด และอธิบายขั้นตอนการใช้

ผมทำเว็บนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนเมืองทุกคน และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะหาคนสอนได้ และไม่สามารถจะหาหนังสืออ่าน จะได้มีคู่มือที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมก็ได้ศึกษาด้วยตนเองเหมือนกันโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็ทำให้ผมสามารถอ่านออกเขียนได้พอสมควร จึงคิดว่าไม่น่าจะยากเกินกว่าความสามารถที่ทุกท่านจะเรียนด้วยตนเอง ขอเพียงความตั้งใจและพยายามสังเกตให้มากเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ...

เคยโพสต์เรื่องฟอนต์ล้านนาไปทีนึง อันนั้นจากมช.

tags: | | |