ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-10

borderline

‘เราต้องตีเส้น’ เครือข่าย 19 กันยา
ไทยโพสต์, 10 ธ.ค. 2549

“ผมไม่อยากเห็นแค่ คมช.ออกไป ถ้า คมช.ออกไปมันก็ซ้ำรอยเดิม เหมือนที่ทักษิณออกไป มวลชนควรจะเติบโตเชิงคุณภาพประชาธิปไตย เพื่อเป็นหลักประกันความรุนแรงที่จะเกิดจากการปะทะกันครั้งใหญ่ของความขัดแย้งในบ้านเมือง ถ้ามีคนที่ยึดหลักการเพียงพอและมากพอ เราจะไม่พาประเทศเข้าสู่ภัยอันตราย คมช.ออกไปไม่ใช่เป้าหมาย ประชาธิปไตยคืนมาต่างหากที่เป็นเป้าหมาย”
ทักษิณแทรกแซงกติกา นี่ล้มกติกา

“ใช่ ก็เหมือนที่หมอเหวงพูด คุณจะเอาโคลนไปล้างโคลน เอาอาจมไปล้างโคลนได้อย่างไร ท่านพุทธทาสจึงบอกว่าอย่าเอาโคลนไปล้างโคลน การกระทำของ คมช.มันทำให้หลักการที่เคยมีอยู่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย อะไรทั้งหลายมันไปหมดเลย”
“นี่เป็นเรื่องที่มันผิดหลักการ ในหลวงท่านบอกว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิดหมด กติกาประชาธิปไตยเป็นรากฐาน ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตภายใต้กรอบนี้ มันผิดกติกา พอรากขยับมันเปลี่ยน ใช้ชีวิตปกติก็ยังผิด”

ไปอ่านทั้งหมดกันเองละกันครับ มันส์ :P

tags: | |

No comments: