ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-10

watanasala

วัฒนศาลา

เว็บไซต์ชุมชนทางเลือกทางวิชาการ มีบทความน่าสนใจให้อ่าน โดยเฉพาะในหัวข้อ มีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

"วัฒนศาลา" จะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นสื่อทางเลือกอิสระที่มีสาระ พร้อมกันนั้น "วัฒนศาลา" จะทำหน้าที่ช่วยเปิดทางเลือกที่ให้มุมมองหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสังคมและ วัฒนธรรมร่วมสมัย เราถือว่าที่นี้จะเป็นเป็นเวทีสาธารณะทางวิชาการ ที่ให้โอกาสทุกท่านร่วมกัน วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ร่วมค้นหาแนวทางการพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อสร้างประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาต่อไป

แถม: จาก anpanpon
NATNALIN ณัฐนลิน นิตยสารศิลปะการถ่ายภาพ ...เหมือนจะเป็นเล่มเดียวของประเทศไทย

tags: | | |

No comments: