ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-01

Social Intelligence

“social intelligence” — “ปัญญาสังคม”?
เออ มันคืออะไรหว่า ?

... As long as the society becomes more complex these intellectual competences become more sophisticated. This competence is social intelligence and can be defined as the intelligence that lies behind group interactions and behaviours. This type of intelligence is closely related to cognition and emotional intelligence.

The interest in this particular type of intelligence is that is studied to be exploited by robotic systems, artificial animals or commonly animats and agents. The discipline of social intelligence enhances the field of artificial intelligence with a variety of theories from system theory, adaptive systems, simulation, game theory, biologically inspired algorithms, software agents, etc.

Application examples of social intelligence are the social robots, the swarm intelligence paradigm, the action selection and the foraging procedure.

search: "social+intelligence"

tags: | |

2 comments:

Anonymous said...

น่าจะหมายถึงสามารถทางสังคมในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

bact' said...

อืมมม

จับ Social Intelligence อันนี้ โยงเข้า Web Science