ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-27

Palawat.com

Palawat (พลวัต)

มีเรื่อง เศรษฐกิจ ระบบซับซ้อน การเมืองภาคประชาชน การสื่อสารมวลชน

ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำ แต่เจ๋งดี ชอบอีกแล้ว

ดูคู่กับ นอกกรอบ.คอม

tags: | |

No comments: