ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-05

morning session

ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ และเราเข้าใจมัน
แต่สุดท้ายแล้วเราก็มีความรู้สึกกับมันอยู่ดี
เป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาเอง และก็รู้สึก[ไป]เอง
ความรู้สึกอันนี้ แม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ .. แต่ดูเหมือนเราจะยังไม่เข้าใจมันดี

tags:

No comments: