ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-05

Thai UAV

คุณวรวรรณิณี จาก สกว. เล่าประสบการณ์ชมการสาธิต อากาศยานไร้นักบิน ( - UAV) —

สรรพคุณบางส่วน: บินแบบไม่ต้องมีคนขับ ใช้บังคับจากทางไกล ส่งสัญญาณภาพกลับมาได้ บินอัตโนมัติได้ (auto pilot) บินกลับบ้านเองได้ เมื่อขาดการติดต่อ

Puksin Thai UAV — เว็บไซต์โครงการ "ปักษิณ" หน้าแรกเห่ย ๆ หน่อย แต่กด ๆ เข้าไปข้างในก็ทำใช้ได้ ข้อมูลเยอะ

ข่าวที่เดลินิวส์ (มีรูป)

via KMI Thailand

tags: | | | | | | |

No comments: