ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-08

Integral theories

คือผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะ แต่น่าสนใจดี

related: , P2P meme map,

tags: | |

No comments: